Bireysel Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi

Yaşadığımız zorlu deneyimler ya da içinde bulunduğumuz yaş dönemine dair zorluklar bizlerde çeşitli duygu, düşünce ve anlamları tetikler. Bu zorluklar bazı travmatik deneyimler, hayat dönemi sorunları ya da günlük stress dolayısıyla ortaya çıkmış olabilir. Bazen de kişi hayat boyu yaşadığı yaygın duygusal problemleri, korkuları, kaygıları ya da ilişkisel zorlukları artık farklı bir şekilde ele almaya karar vermiş olabilir.

Psikoterapi bu süreçte kişiye yaşanan zorluğun arkasında yatan dinamikleri anlamak, tetiklenen duygu ve düşünceleri ifade etmek ve ayrıştırmak için bir zemin sunar. Kişinin bu tür zorluklar karşısında sıklıkla başvurduğu savunma mekanizmaları ve genel başetme yöntemlerine dair içgörü kazanması bu alandaki repertuarını ve seçeneklerini genişletmesini, yeni çözümlere ulaşmasını mümkün kılar.

Psikoterapi ayrıca travmatik yaşantıların işlenmesi ve sindirilmesi, deneyimlerin anlamlandırılması için de bir alan sağlar.

Önerilen Link:

https://www.psikolog.org.tr/